Undernärda barn kan leda till tvångsomhändertagande enligt LVU

Oavsett vilka dieter och preferenser man själv har som vuxen, ska man alltid vara försiktig och tänka igenom noggrant vad man vill överföra till sina barn. Visst kan det kännas hedervärt och till och med omtänksamt att följa sina egna övertygelser och ge barnen till exempel enbart vegansk kost eller följa någon form av religiös kosthållning, men det får aldrig leda till näringsunderskott hos barnen. Som förälder har man ett ansvar att se till att ens barn får en varierad och näringsrik diet så att de fortsätter att växa och må bra. Barn som är undernärda stannar i växten och kan drabbas av en rad följdsjukdomar av en för dålig diet.

Lär dig mer om ditt barns näringsbehov

Det gäller alltså som förälder att noga sätta sig in i vad barnen har för behov. Här räcker det inte att se till sig själv och vad man själv mår bra, man bör dessutom konsultera en dietist som har kunskaper om barns näringsbehov. Det går utmärkt att tillgodose ett barns behov av näring med enbart vegansk kost, men det är viktigt att man sätter sig i vad som krävs. Nuförtiden är många veganer så det är sällan svårt att få goda uppslag till god och näringsrik vegansk mat.

När principen blir fanatism

Barn blir sällan undernärda av att påtvingas sina föräldrars kostvanor, men det förekommer. I de flesta fall blir detta en väckarklocka för föräldrarna, som får dem att anpassa sina barns kost så att de får i sig bättre och mer varierad och näringsrik mat. I andra, sällsyntare fall kan en religiös eller politisk övertygelse eller annan typ av fanatism göra att man sätter principerna före sitt barns välbefinnande. Denna typ av beteende är vanligtvis kopplad till någon form av psykisk sjukdom och är naturligtvis inget annat än vanvård.

Tvångsomhändertagande enligt LVU

Om socialtjänsten blir uppmärksammad på att ett barn far illa hemma kan det besluta att tvångsomhänderta barnet enligt LVU, lagen om vård av unga. Att barnet visar tecken på undernäring är ett tydligt tecken på att barnet vansköts hemma, och ofta uppmärksammas problematiken först av skolpersonal eller nära anhöriga till barnet.

När en anmälan kommer in till Socialtjänsten kan de besluta om ett omedelbart omhändertagande om situationen anses var akut. Därefter gör man en utredning som tar ungefär en vecka. Skulle det befinnas att barnet blivit utsatt för vanvård i hemmet tas ett beslut i förvaltningsrätten om att barnet ska placeras i familjehem enligt LVU, oavsett om både barnet och föräldrarna motsätter sig det.

Du kan själv utse en LVU-advokat som offentligt biträde

Som förälder kan man då inte göra annat än att tillfälligt acceptera situationen och överklaga beslutet i domstol. Man har då rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Detta offentliga biträde har man rätt att välja själv, och man väljer då lämpligen en advokat med god erfarenhet av LVU som sitt biträde. Det händer inte sällan att socialtjänstens utredningar är slarvigt genomförda och innehåller felaktigheter. Ofta kan man få rätten att ompröva sitt beslut om tvångsomhändertagande, mot att man åtar sig att förbättra villkoren för barnen.

En varningsklocka

Man ska dock alltid se ett så allvarligt förfarande som en tvångsomhändertagning som ett varningens finger. Vet man med sig att ens eget beteende och principer har kunnat vara skadligt för barnet bör man omedelbart tänka om kring kosthållningen och trygga barnets näringsintag. Känner man att man har problem som gör att man inte klarar av att ta hand om sitt barn på rätt sätt ska man alltid söka hjälp innan det går så långt att barnet behöver omhändertas och kanske hamna i familjehem.

Mer om LVU: http://www.lvuadvokat.se/.

12 Jun 2018


Kostradgivare.nu är en sida om kostrådgivning, träning och hälsa som främst fokuserar på LCHF och Paleo. Här hittar du recept, träningstips, tips på hur du kan ändra dina matvanor och mycket mer som främjar en god hälsa på lång sikt snarare än olika trend-dieter som ofta ger motsatt effekt. Följ vår blogg och få mer information om hur du kan förändra ditt liv och din hälsa till det bättre.